Work with us, be a link, for strong long term relationships.
For your unique demands, we provide tailor-made service.
Meet us,
and you will see the DIFFERENCE.

Hội thảo: Quản trị rủi ro pháp lý xuyên biên giới và Vai trò chiến lược của In-house Counsel.

Lần đầu tiên, hội thảo chuyên đề về quản trị rủi ro pháp lý và vai trò của In-house counsel được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Tại Hội thảo, các diễn giả và khách mời là các In-house Counsel kinh nghiệm tại Việt Nam, các chuyên gia về quản trị rủi ro và đại diện doanh nghiệp sẽ giành thời gian thảo luận sâu các chủ đề chính (Quản trị rủi ro pháp lý xuyên biên giới và Vai trò của In-House Counsel). 

 

Đơn vị tổ chức mong đợi đem đến những GIÁ TRỊ HỮU ÍCH cho cử toạ tham gia Chương trình:

 

1. Nhận diện các rủi ro pháp lý xuyên biên giới mà doanh nghiệp phải đối diện trong bối cảnh mới của hội nhập;

2. Nhận thức đúng đắn các yêu cầu thiết yếu về nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý xuyên biên giới của Doanh nghiệp;

3. Tầm quan trọng chiến lược của đội ngũ In-house Counsel đối với sự an toàn và hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp trong quản trị rủi ro tổng thể, từ khâu hoạch định chiến lược, thu xếp vốn, tìm kiếm và giao kết đối tác, phát triển thị trường cho đến hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng ngày;

4. Định hướng lộ trình phát triển cho đội ngũ In-house Counsel; Năng lực cốt lõi và kỹ năng thiết yếu của đội ngũ In-house Counsel nhằm giúp In-house Counsel đạt được thành công trên mọi phương diện: phát triển nghề nghiệp, vị thế và tài chính;

5. Cơ hội kết nối và giao lưu cộng đồng In-house Counsel

 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

- Nhân sự các cấp thuộc phòng Pháp lý và Tuân thủ của doanh nghiệp (In-house Counsel, Legal & Compliance)

- Nhân sự các cấp thuộc bộ phận quản trị rủi ro doanh nghiệp

- Nhân sự các cấp thuộc lĩnh vực quản lý nhân sự và cung cấp dịch vụ nhân sự

- Đại diện doanh nghiệp

- Đại diện tổ chức, hiệp hội nghề có liên quan

 

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỘI THẢO 

 

- Từ 08:30 đến 12:30 thứ Sáu, ngày 16/12/2016

- Địa điểm: Phòng hội nghị tầng 10, VCCI HCM 171 Võ Thị Sáu, quận 3, TP. HCM.

 

Lawlink Vietnam hân hạnh thông tin chương trình và tiếp nhận đăng ký tham dự của quý vị theo thông tin dưới đây:

 

Người liên hệ: Mr Lê Việt Đức

Số điện thoại: 08 2253 0067(106)

Di động: 0917995968

Email: duc.le@lawlinkvn.com

 

  •