Work with us, be a link, for strong long term relationships.
For your unique demands, we provide tailor-made service.
Meet us,
and you will see the DIFFERENCE.

Lawlink Việt Nam và chương trình đào tạo “TRAIN THE TRAINER”

Đào tạo là một công việc vô cùng thú Vị. Đào tạo là quá trình bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc giữa năng lực hiện có và năng lực cần thiết của mỗi người để đạt được hiệu quả cao nhất. Để trở thành một "Trainer" không chỉ đòi hỏi phải tích lũy được nhiều tri thức mà còn đòi hỏi rất nhiều yếu tố khác nữa.

Từ ngày 30/05 đến ngày 11/06/2016 công ty TNHH Mapple Việt Nam sẽ tổ chức chương trình đào tạo “Train the Trainer” dành cho doanh nghiệp. Ms Lê Thị Thủy – Luật sư điều hành công ty Lawlink Việt Nam sẽ tham gia huấn luyện chính trong chương trình. 
Một số thông tin giới thiệu về chương trình như sau:
Mục đích của Chương trình
 Huấn luyện đội ngũ có tiềm năng và mong muốn làm công việc đào tạo, huấn luyện trong doanh nghiệp;
 Tạo giá trị bền vững cho doanh nghiệp thông qua CT việc phát triển và sử dụng hiệu quả đội ngũ trainer nội bộ:
 Chuyển giao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong nội bộ doanh nghiệp;
 Kênh truyền tải thông điệp chính thức và hiệu quả đến người lao động;
 Tạo nên sự gắn kết đội ngũ và văn hóa học hỏi, chia sẻ, gắn kết;
 Nâng tầm kỹ năng cho đội ngũ nhân sự chủ chốt...

Nội dung chính của Chương trình
 Mục đích của Đào tạo nội bộ;
 Khám phá và đánh giá nhu cầu đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp;
 Tiêu chuẩn và kỹ năng thiết yếu của một Trainer (Đánh giá nhu cầu và thiết kế chương trình, dẫn dắt và kết nối, trình bày và làm chủ “sân khấu”, kiểm soát tình huống, Q&A và objections, phản hồi và nhận phản hồi, kiểm soát cảm xúc...)
 Phương pháp đào tạo hiện đại;
 Thiết kế và phát triển một chương trình đào tạo
 Triển khai một chương trình đào tạo;
 Đánh giá hiệu quả và hỗ trợ sau đào tạo;

Đối tượng tham gia
 Nhân sự có tiềm năng và yêu thích công việc đào tạo, huấn luyện;
 Đội ngũ cán bộ quản lý các cấp;
 Những người muốn luyện tập khả năng hướng dẫn, huấn luyện nhân viên;
 Những người muốn luyện tập và nâng cao các kỹ năng giao tiếp, trình bày, kiểm soát cảm xúc, xử lý tình huống...

Thời gian đào tạo
 Chương trình cơ bản:
 Đào tạo trên lớp: 07 buổi, mỗi buổi 2,5 giờ
 Hỗ trợ thực hành: 02 lớp thực hành
 Theo dõi, đánh giá, cải tiến: 05 tháng
 Chương trình nâng cao:
 Đào tạo trên lớp: 09 buổi, mỗi buổi 2,5 giờ
 Hỗ trợ thực hành: 02 lớp và 01 buổi offline cho public speaking
 Theo dõi, đánh giá, cải tiến: 05 tháng

Thông tin khác
 Số lượng học viên
 Tối đa 10 người
 Phương pháp đào tạo
 Thực hành tại chỗ (Coaching at the moments)
 Chuyên gia đào tạo
 LS. Lê Thị Thủy – CEO Lawlink Vietnam, Certified Professional Trainer
 Địa điểm đào tạo
Phòng 701, tầng 7, Viễn Đông Building, 14 Phan Tôn, Đa Kao, quận 1.
 Đăng ký
Khóa tháng 6 đã hết chỗ, khóa tháng 7 bắt đầu từ ngày 02/7/2016.
 Email: duc.le@lawlinkvn.com
 Điện thoại: 08 2253 0067(107) hoặc di động: 0917 99 59 68